Πληροφορίες και ειδήσεις για την Ζάμπια


Η Ζάμπια μετά το τέλος της βρετανικής αποικιοκρατίας το 1964 και τη δημιουργία του κράτους που γνωρίζουμε σήμερα, επέλεξε μία ιδιαίτερη διαδρομή πολιτικά και οικονομικά σε σχέση με άλλες χώρες της υποσαχάριας περιοχής της Αφρικής.

Προσπάθησε να κρατήσει την ανεξαρτησία της και να αμυνθεί από τις γειτονικές περιοχές όπου ξεσπούσαν κατά καιρούς εμφύλιοι πόλεμοι. Πάντα ήταν ανοικτή και φιλική σε μετακινήσεις πληθυσμών που διώκονταν από τις όμορες χώρες. Αυτός είναι και ο λόγος που συναντώνται 72 φιλές στην Ζάμπια, οι οποίες ζουν αρμονικά χωρίς προστριβές και ανακατατάξεις. Το ρητό που αφουγκράζεται κάποιος από το λαό της Ζάμπιας είναι «Μία Χώρα, Ένα Έθνος» “One Country, One Nation”.

Σήμερα η Ζάμπια έχει γίνει πόλος έλξης ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων, όπου εξήγηση σε αυτό βρίσκεις μόνο αν αναλύσεις μία σειρά γεωγραφικών, κλιματολογικών, φυσικοί πόροι, δημογραφικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων.

Η γεωγραφική θέση, αυτή καθεαυτή, είναι σημαντική για τη λήψη απόφασης επενδυτικής διείσδυσης, αφού η Ζάμπια βρίσκεται σε κομβική θέση για τη διακίνηση εμπορευμάτων και λοιπών αγαθών στην υποσαχάρια Αφρική. Συνορεύει με οκτώ χώρες, οπότε προκειμένου να μετακινηθείς από την δυτική ακτή της ηπείρου στην ανατολική πρέπει να περάσεις οπωσδήποτε από τη Ζάμπια. Επιπλέον, η μεταφορά μεταποιημένων προϊόντων της Νότιας Αφρικής, προκειμένου να διανεμηθούν στους υπόλοιπες χώρες της Αφρικής, πραγματοποιείται μέσω της Ζάμπιας. Ενημερωτικά, αναφέρουμε, ότι η πιο αναπτυγμένη χώρα της Αφρικής είναι η Νότια Αφρική, η οποία παράγει το 78% των προϊόντων που καταναλώνονται στις χώρες που βρίσκονται νότια της Σαχάρας.

Το κλίμα της Ζάμπιας είναι εξαιρετικό για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, διότι όλη η χώρα βρίσκεται σε υψίπεδο άνω των 1.250 μέτρων από τη θάλασσα , γεγονός που δημιουργεί εύκρατο ηπειρωτικό κλίμα με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 7 οC έως και 33 οC. Υπάρχει μία περίοδος βροχών που διαρκεί από 35 έως και 55 ημέρες, χωρίς όμως να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στις περιοχές όπου χωροθετούνται οι καλλιέργειες και οι φάρμες εκτροφής ζώων.

Σήμερα οι φυσικοί πόροι της Ζάμπιας αποτελούν το βασικό μοχλό κίνησης της οικονομίας της. Η εξόρυξη χαλκού αποτελεί το σημαντικότερο προϊόν εξαγωγής, αφού η Ζάμπια κατέχει τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια εξόρυξη χαλκού. Ο δεύτερος μοχλός της οικονομίας της χώρας είναι ο πρωτογενής τομέας. Υφίστανται μεγάλες αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες εκσυγχρονίζονται συνεχώς και ανταγωνίζονται ακόμα και καλλιέργειες της λατινικής Αμερικής. Εκτός από τις καλλιέργειες, βασικό άξονα ανάπτυξης αποτελεί και η εκτροφή βοοειδών για εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγή.

Μελετώντας κάποιος τα δημογραφικά στοιχεία της χώρας παρατηρεί μεγάλο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε περίπου 14 εκ. Ο πληθυσμός ως απόλυτο νούμερο αλλά και η διαστρωμάτωσή του είναι σημαντικό στοιχείο για τον καθορισμό του μεγέθους της αγοράς. Πρόκειται για νεαρό πληθυσμό, ο οποίος συγκεντρώνεται στις αστικές περιοχές, ώστε να βρίσκει ευκολότερα καταναλωτικά αγαθά, αλλά και να απολαμβάνει υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης από το κράτος. Η Λουσάκα πρωτεύουσα της Ζάμπιας έχει πληθυσμό της τάξης των 4 εκ., ενώ περίπου τα 8 εκ. διαμένουν σε αστικές περιοχές δημιουργώντας έντονα φαινόμενα αστυφιλίας.

Σε κοινωνικό επίπεδο σημειώνεται μεγάλη αύξηση της λεγόμενης αστικής τάξης, φαινόμενο το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο και εξηγείται λόγω της έντονης αστυφιλίας, της αύξησης του επιπέδου εκπαίδευσης αλλά και του αριθμού που εκπαιδεύεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, της ανάπτυξης του δημόσιου τομέα, του ρυθμού αύξησης των νέων επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα καλύπτοντας και ανάγκες με παροχή υπηρεσίας, της ανάπτυξης των μεγάλων οργανισμών και του Τραπεζικού συστήματος, των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από το εξωτερικό, κ.λ.π. Εάν κάποιος απαριθμούσε τους λόγους και προσπαθούσε να βρει ποιος επηρεάζει περισσότερο ή λιγότερο ίσως να κατέληγε ότι η φύση του ανθρώπου είναι αυτή που τον οδηγεί στη μεσαία τάξη.

Η σταθερότητα της πολιτικής κατάστασης και η ομαλή μετάβαση στη διαδοχή των κυβερνήσεων είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας απόφασης επένδυσης. Επίσης σημαντική και άρρηκτα συνδεδεμένη με τις επενδύσεις είναι και η πολιτική βούληση που επικρατεί και επικοινωνείται όχι μόνο στους ξένους επενδυτές αλλά και στους πολίτες της ίδιας της χώρας και φυσικά στον κρατικό μηχανισμό που υποδέχεται και διαχειρίζεται αυτές τις επενδύσεις.

Οι οικονομικοί παράγοντες που συνδέονται με διείσδυση επενδύσεων στη Ζάμπια είναι η σταθερότητα της οικονομίας της χώρας και ο ρυθμός ανάπτυξής της την τελευταία 10ετία. Επίσης η σύνδεση του εθνικού τους νομίσματος με το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η συσχέτιση με τα άλλα νομίσματα συναλλαγών όπως το ευρώ, το γιεν, κ.λ.π. βοηθάει στις ομαλές εμπορικές συναλλαγές. Καταλυτικό είναι και το σύγχρονο και συνεχώς αναπτυσσόμενο τραπεζικό σύστημα της χώρας, όπου η Τράπεζα της Ζάμπιας το επιτηρεί με συνέπεια και σοβαρότητα.

Επίσης σημαντικό είναι να αναλύει κάποιος τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν αυτοί που θα επενδύσουν στην Ζάμπια. Είναι σαφές ότι προκειμένου να επιτύχει μία επένδυση πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη και αναλυθεί σε βάθος τα ακόλουθα :

  • Η αγορά της Ζάμπιας.
  • Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του επενδυτή.
  • Η συνταύτιση των δύο παραπάνω.

Έχοντας ήδη υλοποιήσει επιτυχώς επενδύσεις στην Ζάμπια, πιστεύουμε ότι το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ταιριάζουν και ταυτίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς της Ζάμπιας.

«Δύο Έθνη, Mία Καρδιά»

“Two Nations One Heart”

Portfolio Minister Deputy
President Michael C. Sata
Vice President Dr. Guy Scott Mr. Harry Kalaba
Mr. Davies Mwango
Minister of Finance Hon. Alexander B. Chikwanda, MP/ Mr. Miles Sampa
Minister of Defence Hon. Dr. Ngosa Simbyakula, MP Mr. Davies Mwila
Col. Joseph Lungu
Minister of Home Affairs Hon. Edgar C. Lungu, MP Mrs. Mwamba
Mr. Stephen Kampyongo
Mr. Chilangwa
Minister of Health Hon. Dr Joseph Kasonde, MP Dr. Patrick Chikusu
Mr. C. Mulenga
Minister of Foreign Affairs Hon. Effron C. Lungu, MP Mr. Gabriel Namulambe
Minister of Agriculture & Livestock Hon. Robert Sichinga, MP Mr. Greyford Monde
Mr. Mwewa
Mr. Lackson Kazabu
Minister of Information & Broadcasting Services Hon. Kennedy Sakeni,MP
Mr. Chilangwa
Mr. Mwansa Kapeya
Mr. Njeulu Peniso
Minister of Commerce, Trade & Industry Hon. Emmanuel T. Chenda, MP Mr. Richard Taima
Mr. Keith Mukata
Mr. Richwell Siamunene
Minister of Local Government & Housing Hon. Emerine Kabanshi, MP Mr. Forrie Tembo
Mr. John Kufuna
Mr. N. Banda
Minister of Mines, Energy & Water Development Hon. Yamfwa Mukanga, MP Mr. Musukwa
Mr. C.S. Zulu
Minister of Tourism & Arts Hon. Jean Kapata, MP Mr. D. Phiri
Mr. P. Ngoma
Minister of Labour & Social Security Hon. Fackson Shamenda, MP Mr. Rayford Mbulu
Mr. Ronald Chitotela
Minister of Education, Science, Vocational & Early Education Hon. Dr John T.N Phiri, MP Prof. Neverlyn Wilombe
Mr. Mabumba
Minister of Lands, Natural Resources & Enviromental Protection Hon. Mwansa Kapeya, MP Mr. Danny Chingimbu
Minister of Community Development, Mother & Child Health Hon. Dr Joseph Katema, MP Ms. Kazunga
Ms. Jean Kapata
Minister of Transport, Works, Supply & Communications Hon. Christopher Yaluma, MP Dr. Mutaba Mwali
Col. Panji Kaunda
Mr. Mwimba H. Malama
Minister of Gender & Child Development Hon. Inonge Wina, MP Mrs. Esther Banda
Minister of Youth & Sport Hon. Chishimba Kambwili, MP Mr. Steven Masumba
Mr. Chinga Miyutu
Minister of Chiefs & Traditional Affairs Hon. Prof.Nkandu Luo, MP Mrs. Belinda Kawandami
Attorney General Mr. Musa Mwenya,SC

Εκδηλώσεις - Νέα

$52m eucalyptus plantation on cards

A US$52 million eucalyptus plantation is expected to be established by Greek investors in the country, with over 250 jobs expected to be created, Greek-Zambia Chamber of Commerce board member Andreas Vlachos has disclosed. Eucalyptus is a high-value plant used in the manufacturing of paper medicine and cosmetics, and is a source of biomass, among other uses.

Μάθετε ΠερισσότεραΗ Κρητική επιχειρηματικότητα στην υποσαχάρια Αφρική, Crete TV 17/5/16


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΖΑΜΠΙΑ

Το ΕλληνοΖαμπιανό Επιμελητήριο πραγματοποίησε επιχειρηματική αποστολή στη Ζάμπια με σκοπό τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών για τα μέλη της. Η αποστολή έγινε στο διάστημα από 16/10/2015 έως 24/10/2015. Στα πλαίσια της αποστολής πραγματοποιήθηκε το πρώτο Hellenic – Zambian Business Forum στις 20/10/2015 με τη συμμετοχή του Zambian Development Agency (ZDA).

Μάθετε Περισσότερα


«Ημερίδα για Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Υποσαχάρια Αφρική» Τρίτη 17/2/15.

Μάθετε Περισσότερα


Ο Edgar Chagwa Lungu νέος πρόεδρος της Ζάμπιας
26/01/2015

Με επιτυχία και ομαλότητα πραγματοποιήθηκαν στη Ζάμπια οι εθνικές εκλογές, οι οποίες ανέδειξαν ως νέο Πρόεδρος της Ζάμπια τον κύριο Edgar Chaqwa Lungu. Ο κύριος Lungu προέρχεται από την παράταξη του Πατριωτικού Μετώπου, όπου ήταν η παράταξη που είναι ήδη στην κυβέρνηση. Ο νέος πρόεδρος της Ζάμπια θεωρείται συνεχιστής του αναπτυξιακού έργου του αποβιώσαντα Προέδρου κυρίου Sata.

Το Ελληνο - Ζαμπιανό επιμελητήριο του εύχεται θερμά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο του.